In de media (Accountancy Vanmorgen): Werkgeversrisico’s arbeidsongeschiktheid: Tijd voor WGA-advies dringt

Ondanks dat de samenvoeging van het WGA-vast en het WGA-flex risico ‘pas’ per 1 januari 2017 ingaat, is het nu hoog tijd om actie te ondernemen. De keuze tussen het eigenrisicodragerschap (ERD) en de publieke verzekering rond ziekte en arbeidsongeschiktheid van medewerkers kan nu eenmaal niet genomen worden door een muntje op te gooien.

Huidige en toekomstige situatie

Of er actie nodig is, en zo ja welke, hangt af van de huidige situatie en de gewenste, toekomstige situatie. Feitelijk zijn er nu vier situaties mogelijk 

Lees verder op Accountancy Vanmorgen ->>