In de media (Accountancy Vanmorgen): DGA’s mogen PEB afstempelen naar fiscale waarden

Per 1 januari 2017 mogen DGA’s zonder fiscale gevolgen de commerciële waarde van de pensioenvoorziening afstempelen naar de fiscale waarde. Vervolgens heeft de DGA een keuze. Hij mag de pensioenverplichting afkopen of hij zet de pensioenverplichting om in een spaarvoorziening. Fiscale argumenten zijn hierbij belangrijk, maar hoeven niet doorslaggevend te zijn.

Afkoop
Kiest de DGA voor afkoop dan is loonbelasting verschuldigd. Revisierente is niet aan de orde. Bij afkoop krijgt de DGA een korting. Over een deel van de afkoopwaarde hoeft de BV geen loonbelasting af te dragen. In het overleg van 23 maart was nog sprake van een korting van 20% of 30%. Wiebes stelt nu een overgangstermijn voor van drie jaar waarin de DGA de gelegenheid krijgt om voor afkoop te kiezen. Kiest de DGA in 2017 voor afkoop dan bedraagt de korting 34,5% en is over 65,5% loonbelasting verschuldigd. In 2018 bedraagt de korting 25% en in 2019 vervolgens 19,5%. Voor het bepalen van de afkoopwaarde geldt de fiscale balanswaarde van de pensioenverplichting van 31 december 2015. Hiermee wil de Staatssecretaris anticipatie-effecten voorkomen.

Voorbeeld
Jurgen is DGA. Hij bouwt al een aantal jaren pensioen in eigen beheer op. De fiscale waarde van de pensioenverplichting bedroeg op 31 december 2015 € 300.000. De commerciële waarde bedroeg € 600.000. Jurgen besluit de pensioenverplichting af te stempelen naar de fiscale waarde. Als hij vervolgens besluit in 2017 ook af te kopen dan houdt de BV over een bedrag van 65.5% x € 300.000 = € 196.500 loonbelasting in. Bij een tarief van 52% betekent dit een heffing van € 102.180. Wacht Jurgen een of twee jaar met afkopen dan bedraagt de heffing in 2018 € 117.000 en in 2019 € 125.580. De belastingdruk bedraagt dus in 2017 34,06%, in 2018 39% en in 2019 41,86%.

Spaarvariant
De DGA kan ook kiezen om de pensioenverplichting om te zetten in een spaarvariant. Volgens de Staatssecretaris zal de DGA hiervoor kiezen als de BV niet voldoende middelen heeft om bij afkoop de verschuldigde loonbelasting af te dragen. In de brief van 1 juli jl. besteed Wiebes niet veel aandacht aan de spaarvariant. Wat we al wisten van deze variant is dat aan deze spaarvoorziening niets meer mag worden toegevoegd. Wel zal de voorziening jaarlijks moeten worden opgerent. Lees verder>>