Disclaimer

Capter verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Capter worden aangeboden. Er kunnen derhalve geen rechten aan deze website ontleend worden, noch vloeien er enige verplichtingen voor Capter uit voort. Capter aanvaart geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van deze website mochten voorvloeien. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen dan Capter worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. Capter heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Overname van gegevens is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Capter.

Capter behoudt zich het recht voor om de informatie op deze internetsite (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze internetsite en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

E-mail disclaimer: This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. It is intended for use by the addressee only. If you have received it by mistake please notify the sender by return e-mail and delete this message from your system. Any unauthorized use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. CAPTER shall not be responsible nor liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt or damage to your system.